Website Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
PENYEBAB PERCERAIAN.HTML

Penyebab Perceraian

Penyebab Perceraian Tahun 2024
Pengadilan Agama Banjarmasin

No.
Penyebab Cerai
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
1
Zina
 0  0  0 0                
2
Mabuk
 0  1  0 0                
3
Madat
 0  0  0 0                
4
Judi
 0  0  0 0                
5
Meninggalkan Salah Satu Pihak
 3  2  7 0                
6
Dihukum Penjara
 2  2  3 3                
7
Poligami
 0  0  0 0                
8
KDRT
 0  1  0 1                
9
Cacat Badan
 0  0  0 0                
10
Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus
31  52  64 73                
11
Kawin Paksa
 0  0  0 0                
12
Murtad
 0  0  0                
13
Ekonomi
 3  4  3 6                
Jumlah  59  62  77 83                 

 

Data Penyebab Perceraian Tahun 2023
Pengadilan Agama Banjarmasin

No.
Penyebab Cerai
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
1
Zina
 0  0  0 0 0 0 o 0 2 1 0  0
2
Mabuk
 0  0  0 0 0 0 0 0 0 1  0
3
Madat
 0  1  0 0 0 0 0 0 0 1 0  0
4
Judi
 0  1  0 1 0 1 0 0 1 0  0
5
Meninggalkan Salah Satu Pihak
 5  0  5 1 5 12 8 5 5 7 6  14
6
Dihukum Penjara
 3  2   2 2 2 3 6 1 7 4 1  4
7
Poligami
 0  4  0 0 0 0 0 1 0 1 0  0
8
KDRT
 0  1  0 1 0 0 1 1 0 1 0  0
9
Cacat Badan
 0  2  0 0 0 0 0 0 0 0  0
10
Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus
 79  70  67 41 35 73 79 88 52 74 67  81
11
Kawin Paksa
 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
12
Murtad
 0  0  0 0 0 0 1 1  0
13
Ekonomi
 3  8  7 5 3 15 7 6 9 5  7
Jumlah  90  89  81 51 45 95 109 103 74 100 80   106

 

Data Penyebab Perceraian Tahun 2022
Pengadilan Agama Banjarmasin

No.
Penyebab Cerai
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
1
Zina
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0
2
Mabuk
2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0
3
Madat
4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1
4
Judi
1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
5
Meninggalkan Salah Satu Pihak
12 2 2 1 4 11 8 7 4 10 10 9
6
Dihukum Penjara
7 7 5 7 3 0 4 4 5 3 5 8
7
Poligami
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
8
KDRT
0 0 1 1 1 3 2 1 0 1 1
0
9
Cacat Badan
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
10
Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus
49 35 74 54 61 77 88 105 79 71 84 96
11
Kawin Paksa
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0
0
12
Murtad
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0
13
Ekonomi
41 31 39 21 2 7 8 5 11 2 5 5
Jumlah 118  78 125 87 73 99 110  126  101 87 112 120

 

Data Penyebab Perceraian Tahun 2021
Pengadilan Agama Banjarmasin

No.
Penyebab Cerai
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
1
Zina
0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
 0
2
Mabuk
1  3  2  0  3  1  2  4  1  1
 2
 0
3
Madat
2  0  11  4  2  2  4  4  5  3
 4
 2
4
Judi
0  2  1  1  1  0  1  0  0  0
 0
 2
5
Meninggalkan Salah Satu Pihak
10  14  15  8  6  15  11  16  9  8
 22
 8
6
Dihukum Penjara
7  1  3  1  4  6  3  4  0  6
 2
 6
7
Poligami
0  1  2  4  1  0  1  0  0  1
 2
 0
8
KDRT
3  0  0  1  1  3  2  1  2  2
 1
 1
9
Cacat Badan
0  0  0  1  0  0  0  0  0
 0
 0
10
Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus
50  27  62 56   37  48  71  72  41  45
 51
 60
11
Kawin Paksa
0  0  2  0  0  1  1  1  0  0
 0
 1
12
Murtad
0  0  0  0  1  0  0  1  0  0
 0
 0
13
Ekonomi
45  20  67  60  30  37  37  55  46  47
 59
 42
  Jumlah 118  68  165  136  86  113  133  158  105  113  143  122

 

Data Penyebab Perceraian Tahun 2020
Pengadilan Agama Banjarmasin

No.
Penyebab Cerai
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
1
Zina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
 0
2
Mabuk
2
2
2
1
0
0
2
1
2
2
 0
 1
3
Madat
2
1
1
1
0
1
4
2
0
0
 2
 0
4
Judi
1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
 0
 1
5
Meninggalkan Salah Satu Pihak
18
11
11
8
3
7
11
11
0
2
 11
 12
6
Dihukum Penjara
3
2
10
9
1
1
5
3
4
5
 7
 5
7
Poligami
1
0
4
0
0
1
2
3
2
1
 0
 0
8
KDRT
1
2
1
1
2
0
2
0
0
0
 1
 2
9
Cacat Badan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
 0
10
Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus
55
44
66
50
19
31
48
59
49
41
 60
 44
11
Kawin Paksa
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
 0
 1
12
Murtad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
 0
13
Ekonomi
48
49
55
36
13
19
33
33
31
26
 43
 45

 

Data Penyebab Perceraian
Pengadilan Agama Banjarmasin

Bulan : Desember 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 6
2 Meninggalkan Kewajiban 13
3 Terus menerus berselisih 65
4 KDRT 0
5 Dihukum 5
6 Ekonomi 47
7 Lain-lain 2

Bulan : November 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 5
2 Meninggalkan Kewajiban 20
3 Terus menerus berselisih 56
4 KDRT 1
5 Dihukum 9
6 Ekonomi 45
7 Lain-lain 4

Bulan : Oktober 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 10
2 Meninggalkan Kewajiban 15
3 Terus menerus berselisih 63
4 KDRT 2
5 Dihukum 7
6 Ekonomi 54
7 Lain-lain 0

Bulan : September 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 8
2 Meninggalkan Kewajiban 23
3 Terus menerus berselisih 48
4 KDRT 0
5 Dihukum 6
6 Ekonomi 53
7 Lain-lain 6

Bulan : Agustus 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 6
2 Meninggalkan Kewajiban 19
3 Terus menerus berselisih 43
4 KDRT 3
5 Dihukum 1
6 Ekonomi 62
7 Lain-lain 1

Bulan : Juli 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 8
2 Meninggalkan Kewajiban 21
3 Terus menerus berselisih 34
4 KDRT -
5 Dihukum 1
6 Ekonomi 46
7 Lain-lain 2

Bulan : Juni 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 4
2 Meninggalkan Kewajiban 15
3 Terus menerus berselisih 40
4 KDRT -
5 Dihukum 1
6 Ekonomi 33
7 Lain-lain 2

Bulan : Mei 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 4
2 Meninggalkan Kewajiban 7
3 Terus menerus berselisih 79
4 KDRT 5
5 Dihukum 4
6 Ekonomi 29
7 Lain-lain -

Bulan : April 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 5
2 Meninggalkan Kewajiban 20
3 Terus menerus berselisih 42
4 KDRT -
5 Dihukum 2
6 Ekonomi 30
7 Lain-lain 4

Bulan : Maret 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 7
2 Meninggalkan Kewajiban 14
3 Terus menerus berselisih 42
4 KDRT 1
5 Dihukum 2
6 Ekonomi 44
7 Lain-lain 4

Bulan : Februari 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 16
2 Meninggalkan Kewajiban 4
3 Terus menerus berselisih 52
4 KDRT 2
5 Dihukum 1
6 Ekonomi 36
7 Lain-lain 3

Bulan : Januari 2019

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 8
2 Meninggalkan Kewajiban 10
3 Terus menerus berselisih 78
4 KDRT 3
5 Dihukum 8
6 Ekonomi 37
7 Lain-lain 3

 

Data Penyebab Perceraian
Pengadilan Agama Banjarmasin

Bulan : Desember 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 8
2 Meninggalkan Kewajiban 10
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 0
5 Dihukum 1
6 Ekonomi 19
7 Terus menerus berselisih 49
8 Lain-lain 2

Bulan : November 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 10
2 Meninggalkan Kewajiban 36
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 3
5 Dihukum 1
6 Ekonomi 39
7 Terus menerus berselisih 68
8 Lain-lain 4

Bulan : Oktober 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 8
2 Meninggalkan Kewajiban 12
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 0
5 Dihukum 1
6 Ekonomi 51
7 Terus menerus berselisih 65
8 Lain-lain 1

Bulan : September 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 2
2 Meninggalkan Kewajiban 9
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 2
5 Dihukum 5
6 Ekonomi 34
7 Terus menerus berselisih 44
8 Lain-lain 0

Bulan : Agustus 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 9
2 Meninggalkan Kewajiban 2
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 2
5 Dihukum 5
6 Ekonomi 40
7 Terus menerus berselisih 72
8 Lain-lain 2

Bulan : Juli 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 8
2 Meninggalkan Kewajiban 11
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 1
5 Dihukum 4
6 Ekonomi 39
7 Terus menerus berselisih 62
8 Lain-lain 2

Bulan : Juni 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 7
2 Meninggalkan Kewajiban 1
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 1
5 Dihukum 0
6 Ekonomi 26
7 Terus menerus berselisih 50
8 Lain-lain 3

Bulan : Mei 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 10
2 Meninggalkan Kewajiban 8
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 1
5 Dihukum 1
6 Ekonomi 42
7 Terus menerus berselisih 74
8 Lain-lain 4

Bulan : April 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 22
2 Meninggalkan Kewajiban 8
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 4
5 Dihukum 0
6 Ekonomi 33
7 Terus menerus berselisih 57
8 Lain-lain 2

Bulan : Maret 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 9
2 Meninggalkan Kewajiban 12
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 3
5 Dihukum 0
6 Ekonomi 28
7 Lain-lain 2

Bulan : Februari 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 11
2 Meninggalkan Kewajiban 27
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 3
5 Dihukum 0
6 Ekonomi 26
7 Terus menerus berselisih 68
8 Lain-lain 1

Bulan : Januari 2018

No. Penyebab Cerai Jumlah
1 Moral 15
2 Meninggalkan Kewajiban 9
3 Kawin di Bawah Umur 0
4 KDRT 1
5 Dihukum 0
6 Ekonomi 50
7 Terus menerus berselisih 93
8 Lain-lain 7