UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

1.      Anggaran SK Pengelola Keuangan 2021                                             >> Klik Di Sini <<

2.    Barang Milik Negara SK Pengelola BMN 2021                                     >> Klik Di Sini <<

3. Teknologi Informasi dan Website SK Tim  TI dan Website 2021          >> Klik Disini <<